โซ่ S-Fight 11 Sp. รุ่น SX11SL

เซาะร่องแผ่นนอก แผ่นใน รูกลวง ไทเทเนี่ยม

สีดำแดง   น้ำหนัก 237g.

ราคา 1,990 บาท

(จากปกติ 2,200.-)