โซ่ S-Fight 11 Sp. รุ่น SX11E

เซาะร่อง แผ่นนอก ไทเทเนียม  น้ำหนัก 250g.  สีอะโนไดซ์

ราคา 1,500 บาท