จานหน้า S-Fight

จานหน้า S-Fight

Top Aluminium 11Sp. / 40-28T   น้ำหนัก 1010g. 11Sp. / 38-26T   น้ำหนัก 996g.  ขาจาน 170 มิลลิเมตร

ราคา 1,690  บาท