จานหน้า 3 ใบ S-FIGHT รุ่น SR1

จานหน้า 3 ใบ S-FIGHT รุ่น SR1

รองรับ 10Sp. / 24-32-42T น้ำาหนัก 925 กรัม 104 BCD ขาจาน 170 มิลลิเมตร

 

 

 

ราคา 1,350 บาท