ตัวจับไฟคาร์บอน

ตัวจับไฟคาร์บอน

ใช้กับแฮนด์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 31.8 / น้ำหนัก 50กรัม  แดง/ดำ/ทอง/น้ำาเงิน/เงิน

 

 

ราคา 250 บาท