ถ้วยคอแบริ่ง S-Fight

ถ้วยคอแบริ่ง S-Fight

ใช้ได้กับคอตรงและเทเปอร์
ขนาด 44Ø - 55Ø mm.

 

 

ราคา 800.-