น็อต Titanium

น็อต Titanium

กรุณากรอกข้อความ...

Size M5 x 14 

Size M5 x 14 ใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 4 ใช้กับขากระติกและ ชิฟเตอร์ น้ำหนัก 2 กรัม

(1 กล่อง มี 2 ตัว)

ตัวละ 70 บาท

Size M5 x 18

ใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 4 ใช้กับ ขากระติก สเต็ม แคล้มรัดสับจาน และ ตัวรัดหลักอาน

น้ำหนัก 3 กรัม (1 กล่อง มี 2 ตัว)

ราคาตัวละ 70 บาท

Size M6 x 18

ใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ใช้กับ ปั๊มดิสเบรก  

น้ำหนัก 3 กรัม (1 กล่อง มี 2 ตัว)

ราคาตัวละ 80 บาท

 

Size M6 x 20
ใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ใช้กับมือเบรก น้ำหนัก 4 กรัม (1 กล่อง มี 2 ตัว)

ราคาตัวละ 80 บาท

 

Size M6 x 30

ใช้กับหัวน็อตหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ใช้กับสตานัท น้ำหนัก 5 กรัม

ราคาตัวละ 80 บาท