แฮนด์เสือหมอบแอโร่ คาร์บอน UD Clear Coating

แฮนด์เสือหมอบแอโร่ ซ่อนสาย คาร์บอน UD Clear Coating

ขนาด 400mm. / 420mm. / 440mm. Reach 80mm. / Drop 130 mm. น้ำหนัก 235g. สีดำ

ราคา 1,800 บาท