หูฟัง Z8

หูฟัง Z8 Bone Conduction headphone

ใช้งานด้วยเทคโนโลยี Bone Conduction ระยะเวลาในการโทร 5 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟังเพลง 6 ชั่วโมง

ราคา 1,290 บาท