ล้อ S-Fight รุ่น S-8 Boots148

ล้อ S-Fight รุ่น S-8 Boots148

ล้อ Top Aluminium ขนาด 29 ขอบ CNC สูง 20 mm. หน้ากว้าง 23 mm.

ดุม คาร์บอนแบริ่ง / ซี่ลวด แอโร่ รองรับ แกน หน้า 15 หลัง 12

รองรับเฟือง 8-12 Sp.

น้ำหนัก +- 1,800 กรัม (สีแดง และ สีดำ) 

ราคา 4,500 บาท