ล้อ S-Fight รุ่น S-6 (Boots 142)

ล้อ S-Fight รุ่น S-6 (Boots 142)

ล้อ Top Aluminium ขนาด 27.5 และ 29 ขอบ CNC สูง 20 mm หน้ากว้าง 24 mm. ดุม แบริ่ง 

ซี่ลวด แอโร่ รองรับ แกน 9 หน้าหลัง และ แกน หน้า 15 หลัง 12 น้ำาหนัก +- 1,800 กรัม (สีแดง และ สีดำ) 

 

ราคา 3,600 บาท