ตะเกียบเสือภูเขาคาร์บอน

ตะเกียบเสือภูเขาคาร์บอน

Size 27.5 และ 29 ดำาแดง/ดำ

 

 

ราคา 3,600 บาท