สิ่งที่ผู้ปั่นจักรยานไม่ควรทำ

พาหนะสองล้อที่เราเห็นจนชินตา  เริ่มกลับมามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเมืองใหญ่ที่การจราจรติดขัดเช่นนี้ ผู้คนเริ่มหันมาปั่นจักรยาน  ด้วยเหตุผลเรื่องการลดระยะเวลาในการเดินทาง  ประหยัดค่าน้ำมัน  เรื่องสุขภาพ  ปั่นเพื่อความสนุกหรืออะไรก็ตามแต่ ก่อนที่จะไปปั่น ควรศึกษากฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ

สิ่งที่ผู้ปั่นจักรยานไม่ควรทำ

 

1.ห้ามปั่นคู่ขนานกันเกิน 2 คัน เว้นแต่ในทางจักรยาน

 

2.ไม่ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว

 

3.ไม่ปั่นโดยนั่งบนที่อื่น  ที่ไม่ใช่อานรถจักรยาน

 

4.ห้ามขับโดยไม่จับตันบังคับรถ

 

5.ห้ามบรรทุกของที่กีดขวางการจับคันบังคับรถ

 

6.ไม่เกาะ  หรือพ่วงรถคันอื่นที่กำลังแล่นอยู่

 

7.รถจักรยาน 2 ล้อ บรรทุกคนไม่ได้ บรรทุกได้เพียงสิ่งของ  หนักไม่เกิน 30 กก.

 

8.การปั่นจักรยานนั้น  ต้องทำตามกฎจราจร  ไม่ปั่นสวนทางรถ

 

9.ต้องแน่ใจว่ามองเห็นและถูกมองเห็นเสมอ

 

10.ถ้ามีทางจักรยาน  ต้องปั่นบนทางนั้น  แต่หากไม่มีให้ปั่นชิดขอบทางด้านซ้าย

 

11.คำนึงถึงความปลอดภัย  สวมเครื่องป้องกัน  เช่น หมวกกันน็อค

 

12.หลีกเลี่ยงการขี่จักรยานตอนกลางคืน

 

13.เมื่อจะแซงหรือเปลี่ยนช่อง  ต้องให้สัญญาณมือ